Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

28 września 2007 • W regionie • Ministerstwo Gospodarki MorskiejMinister Marek Gróbarczyk rozmawia z komisarzem Joe Borgiem

W dniu wczorajszym (26 września) doszło do telefonicznej rozmowy pomiędzy ministrem gospodarki morskiej Markiem Gróbarczykiem oraz komisarzem ds. rybołówstwa Unii Europejskiej Joe Borgiem.

Joe Borg stwierdził, iż zainteresował się dokumentacją przekazaną przez ministra Gróbarczyka, podczas jego wizyty w Brukseli. Dokumentacja ta mówi o błędach w aktualnej sprawozdawczości na temat odławianych przez poszczególne kraje unijne ilości bałtyckiego dorsza. Przypomnijmy, że to właśnie na podstawie tej błędnej sprawozdawczości komisarz Borg wydał w lipcu tego roku rozporządzenie 804 o zakazie połowu dorszy na Bałtyku Wschodnim przez polskie kutry do końca roku. Joe Borg poprosił, ministra Gróbarczyka o dalsze informacje w tej sprawie. Komisarz Borg podtrzymał w rozmowie telefonicznej swoją decyzję o zakazie połowu dorsza jednak wyraził chęć dalszej dysusji na ten temat. Kolejna rozmowa ma odbyć się ok. 11 października. Minister Marek Gróbarzyk jeszcze raz zaznaczył, że obecny system zarządzania połowami na Bałtyku jest niewłaściwy i działa na szkodę nie tylko rybaków ale i samej populacji dorsza. Minister zaproponował własny program ochrony dorsza, który od tej chwili stał się oficjalną propozycją Polski w kwestii zmiany polityki połowowej na Bałtyku. Strategia ta mówi m.in. o całkowitym zniesieniu systemu przyznawania poszczególnym krajom limitów połowowych i zastąpienie go systemem ochrony populacji dorszy poprzez ustanowienie nowych - poszerzonych - okresów ochronnych dla połowu ryb. Odłów ryb byłby również kontrolowany poprzez utrzymanie potencjału połowowego poszczególnych krajów. Połów ryb niewymiarowych skutkowałby ogromnymi karami finansowymi (do 50.000 zł) oraz odbieraniem licencji połowowych. Szczególnej ochronie podlegałyby również ryby znajdujące się w okresie tarła. Większej kontroli poddane byłby kutry łowiące gatunki pelagiczne w celach niekonsumpcyjnym, czyli tzw. paszowce. Podzas rozmowy minister Gróbarczyk upomniał się o niezależną komisje, która ma powstać w celu oszacowania rzeczywistego stanu populachji dorsza na Bałtyku. Obietnicę, powstania tej komisji złożył także premierowi RP Jarosławowi Kaczyńskiemu przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Przypomnijmy, że przewodniczący Barroso obiecał, iż komisja, będzie się składać z niezależnych przedstawicieli, pochodzących z krajów np. basenu Morza Śródziemnego. Komisarz Joe Borg upiera się jednak, aby w jej skład wchodzili przedstawiciele krajów nadbałtyckich. Taki skład może jednak postawić pod znakiem zapytania obiektywizm ostatecznych wyników prac komisji.

Rzecznik MGM

Krzysztof Gogol