Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

19 września 2007 • W regionie • Ministerstwo Gospodarki MorskiejSpotkanie ministra Marka Gróbarczyka z komisarzem ds. rybołówstwa Unii Europejskiej Joe Borgiem

17 września br. (poniedziałek) w Brukseli odbyły się rozmowy pomiędzy komisarzem ds. rybołówstwa Unii Europejskiej Joe Borgiem a polską delegacją pod przewodnictwem ministra gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka. Rozmowy te dotyczyły kwestii zakazu połowu dorsza do końca br. przez polskie jednostki rybackie.

Podczas rozmów ustalono, że do końca tego tygodnia komisarz Borg zapozna się z treścią dokumentów, jakie przedstawił mu minister M. Gróbarczyk i w przyszym tygodniu podczas telekonferencji, wyrazi swoje zdanie na ten temat. W przedstawionej dokumentacji strona polska argumentuje, iż dotychczasowe dane, jakimi posługuje się Międzynarodowa Rada Badań Morza, ustalająca limity połowowe dla poszczególnych krajów UE, są nieścisłe i tak naprawdę dorsza w Bałtyku jest znacznie wiecej niż wskazują te dane. Po drugie, ustalono, iż komisarz Borg zwoła serie spotkań roboczych ministrów odpowiedzialnych za rybołówstwo wszystkich krajów nadbałtyckich Unii Europejskiej. Pierwsze z takich spotkań mogłoby się odbyć już w październiku a celem rozmów, byłoby przyjęcie wspólnej polityki dotyczącej połowów dorsza i innych ryb na Bałtyku. Po trzecie, strona polska otrzymała zgodę komisarza Borga na wystąpienie do Rady Unii Europejskiej o powołanie niezależnej komisji, która miałaby zbadać stan zasobów dorszy na Bałtyku. Co do samego rozporządzenia 804 o zakazie połowu dorsza do końca roku komisarz Borg nie zmienił swojego zdania i zaapelował, aby Polska jako członek Unii Europejskiej zakaz ten respektowała. W przyszłym tygodniu minister Marek Gróbarczyk ma przedstawić raport na temat aktualnej sytuacji polskiego rybołówstwa na spotkaniu Rady Ministrów, która podejmie swoją decyzję na ten temat. Minister Marek Gróbarczyk zaprosił komisarza Joe Borga do złożenia roboczej wizyty w Polsce celem kontynuacji rozmów na temat rozwiązania kwestii połowów dorsza. Spotkanie takie ma odbyć się na początku listopada.