Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

1 czerwca 2010 • Parlament Europejski • www.ecrg.plPlatforma Obywatelska wycofuje poparcie dla ministra Plockego w sprawie zbywalnych kwot połowowych na Bałtyku

Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyło się spotkanie międzyparlamentarne krajów członkowskich UE poświęcone Wspólnej Polityce Rybołówstwa.

Wypowiedzi przedstawicieli polskiego parlamentu (w tym PO), obecnych na posiedzeniu, nie potwierdziły uzgodnień pomiędzy ministrem Kazimierzem Plocke i unijną komisarz ds. rybołówstwa Marią Damanaki w kwestii wprowadzenia zbywalnych kwot połowowych (ITQ) na Bałtyku. Podczas debaty pomysł ten spotkał się z krytyką większości przedstawicieli parlamentów krajowych.

Marek Gróbarczyk, który wziął udział w spotkaniu przypomniał, że "w trackie zeszłotygodniowego wyjazdowego posiedzenia Komisji Rybołówstwa w Szwecji plany wprowadzenia ITQ na Bałtyku spotkały się także z druzgoczącą krytyką szwedzkich rybaków".

Z zapowiadanego wcześniej pomysłu lansowania projektu pilotażowego wprowadzenia ITQ na Bałtyku wycofała się także przewodnicząca Komisji Rybołówstwa w PE Carmen Fraga Estevez.

"Należy mieć pod kontrolą wszelkie uzgodnienia komisyjne, ponieważ Unia nie po raz pierwszy usiłowała tylnymi drzwiami wprowadzić szkodliwe dla nas przepisy do polskiego porządku prawnego", dodał Gróbarczyk.

Maria Damanaki zaproponowała wprowadzenie na Bałtyku sprzedaży kwot połowowych w ramach "programu pilotażowego" 18 maja w Strasburgu, podczas posiedzenia Komisji Rybołówstwa.