Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności
fot. CIR

13 sierpnia 2007 • W regionie • Kancelaria Prezesa Rady MinistrówPrezydent Lech Kaczyński powołał Marka Gróbarczyka na stanowisko Ministra Gospodarki Morskiej

Prezydent Lech Kaczyński na wniosek premiera Jarosława Kaczyńskiego odwołał ze składu Rady Ministrów wicepremiera i ministra edukacji narodowej Romana Giertycha, ministra budownictwa Andrzeja Aumillera, minister pracy i polityki społecznej Annę Kalatę i ministra gospodarki morskiej Rafała Wiecheckiego.

Prezydent, na wniosek szefa rządu powołał na stanowisko nowego ministra edukacji profesora Ryszarda Legutkę, ministra budownictwa Mirosława Barszcza, ministra pracy i polityki społecznej Joannę Kluzik-Rostkowską i ministra gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka.

Premier wyjaśnił, że zmiany w rządzie wynikają z sytuacji politycznej, z tego, że zakończyła się praca koalicji rządowej Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. – To zmiana mająca polityczny charakter. To jednak także zmiana sposobu rządzenia, realizacji zadań stawianych rządowi przez Konstytucję – przekonywał Jarosław Kaczyński. Zaznaczył, że najpoważniejszą konsekwencją zakończenia współpracy w koalicji będzie rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory.

Premier przekonywał, że nowi szefowie resortów wzmocnią rząd. Zapewnił, że są to osoby doświadczone i kompetentne. – Stanowiska ministrów objęły osoby znakomicie przygotowane – podkreślił. Przypomniał, że Joanna Kluzik-Rostkowska wniosła bardzo wiele w prace na rzecz polskiej rodziny i polskich kobiet. Profesora Ryszarda Legutkę szef rządu nazwał jednym z najwybitniejszych polskich intelektualistów i filozofów. Premier zapowiedział, że nowy minister budownictwa Mirosław Barszcz jeszcze przed wyborami przedstawi długo zapowiadany program mieszkaniowy. Zapewnił także, że nowy minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk jest specjalistą w tej dziedzinie, doskonale przygotowanym do pełnienia roli szefa resortu.


fot. CIRfot. CIR