Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności
fot. Biuro Posła Marka Gróbarczyka

10 grudnia 2012 • W regionie • Kurier SzczecińskiKonferencja „Jak odrodzić gospodarkę morską?” (materiał foto)

Tracimy morze, polskie porty zaczynają być omijane - mówił Adrian Markiewicz, były członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na sobotniej konferencji w Szczecinie. Jej uczestnicy, w tym kilku byłych ministrów, dyskutowali na temat: "Jak odrodzić gospodarkę morską?".

Prelegenci i dyskutanci bardzo krytycznie ocenili politykę morską - i nie tylko - obecnych władz.

- Nasze państwo jest dzisiaj źle rządzone - stwierdził Zbigniew Wysocki, przewodniczący Polskiego Stowarz
yszenia Morskiego-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego, były wiceminister transportu ds. gospodarki morskiej. - Trzeba odrabiać straty i odbudowywać gospodarkę narodową.

Według europosła Marka Gróbarczyka, głównym elementem, który napędza gospodarkę morską, jest przemysł okrętowy.

- Gdy zapadła decyzja o likwidacji naszych stoczni, powinniśmy sprawę oddać do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości - zaznaczył europoseł, były minister gospodarki morskiej. - Biorąc pod uwagę tryb instancyjny, wyjaśnianie trwałoby sześć lat, więc stocznie nadal by dziś istniały.

Zdaniem M. Gróbarczyka, są szanse na odbudowanie przemysłu okrętowego i całej gospodarki morskiej. Za przykład do naśladowania podał powiązania wytworzone w tej branży w Niemczech. Do polskich atutów, które w pierwszej kolejności powinny być wykorzystane, zaliczył niskie koszty pracy i odrębność monetarną.

O możliwości odbudowy stoczni w Szczecinie przekonany jest prezes Porty Holding w upadłości Krzysztof Piotrowski, który przypomniał lata świetności firmy i przybliżył kulisy jej upadku w 2002 roku (w tym rolę ówczesnego premiera oraz ministra gospodarki z SLD).

Zarządzanie żeglugą omówił Paweł Brzezicki, były dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, a znaczenie korytarzy transportowych dla rozwoju polskich portów morskich przedstawił Bogusław Kowalski, były wiceminister transportu.

Spotkanie, które się odbyło w siedzibie Civitas Christiana w Szczecinie, zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarki Morskiej Pomorza Zachodniego oraz europosła Marka Gróbarczyka.
fot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczykafot. Biuro Posła Marka Gróbarczyka