Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

17 stycznia 2013 • Parlament Europejski • www.ecrgroup.euMarek Gróbarczyk: Parlament Europejski wprowadza zmiany, które mają na celu uczynić plan zarządzania dorsza w Bałtyku bardziej elastycznym

16 stycznia br. w Strasburgu, Posłowie do Parlamentu Europejskiego w czasie sesji plenarnej przyjęli raport mający za cel dostosowanie rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 na temat zarządzania zasobami dorsza w Morzu Bałtyckim do nowych przepisów przewidzianych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Rozporządzenie (WE) nr 1967/2006 jest jednym z pierwszych aktów dotyczących sektora rybołówstwa, który ma zostać dostosowany do nowego systemu aktów delegowanych i aktów wykonawczych. W związku z tym szczególną wagę ma znalezienie solidnego rozwiązania prawnego chroniącego prawa Parlamentu uzyskane na mocy Traktatu z Lizbony.

Parlament postanowił wykroczyć poza zakres zwykłego dostosowania i wprowadza kilka zmian, które mają na celu uczynić plan zarządzania dorsza w Bałtyku bardziej elastycznym i kompatybilnym z najnowszą dostępną opinią naukową. W związku z tym raport postuluje między innymi, aby zwiększyć śmiertelność połowową dla bałtyckich stad dorsza.

“Te i inne zmiany są uzasadnione w świetle niezdolności Komisji Europejskiej do wystąpienia z nowym, długo obiecanym planem zarządzania dla dorsza w Morzu Bałtyckim.” – powiedział Poseł PiS do PE Marek Gróbarczyk

Przyjęty raport ma na celu zapewnienie eksploatacji zasobów dorsza bałtyckiego przy zachowaniu zrównoważonych warunków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.