Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

9 kwietnia 2013 • W regionie • Biuro PoselskieSprzeciw Marka Gróbarczyka wobec skandalicznej likwidacji Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach

Poseł Marek Gróbarczyk – sprzeciw wobec skandalicznej likwidacji Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach. Likwidacja tej szkoły te degradacja dla życia społecznego gminy Darłowo i jej mieszkańców. Znowu zwyciężyły interesy ekonomiczne zamiast dobro dzieci.

W dniu dzisiejszym Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Gróbarczyk wystosował do Wójta Gminy Darłowo oraz Radnych Rady Gminy, którzy poparli likwidację szkoły, list otwarty zawierający kategoryczny sprzeciw wobec likwidacji Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach.

W ostatni piątek, to jest 5 kwietnia 2013 r., Rada Gminy Darłowo, przy pełnej akceptacji Burmistrza Darłowa, przyjęła uchwałę o likwidacji Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach. Poseł Gróbarczyk wskazał, że działanie takie jest nie do zaakceptowania przede wszystkim ze społecznego punktu widzenia. Co prawda, Gmina powinna dbać o racjonalizację wydatków, nie może się to jednak odbywać kosztem dbałości o najmłodszych mieszkańców Darłowskiej Gminy, a więc uczniów dotychczas uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach.

– „O wszystkim nie mogą decydować interesy ekonomiczne. Musimy bronić prawa do dobrej edukacji.” – powiedział Gróbarczyk

W obecnych czasach, zwiększającej się konkurencji na rynku pracy, migracji zarobkowej, globalizacji gospodarek oraz kapitulacji państwa jedyne, co możemy jeszcze dać naszym dzieciom, to solidne wykształcenie. Likwidacja Zespołu Szkół jest w tym kontekście działaniem niszczącym, degradującym Gminę oraz pozbawia jej mieszkańców, tych najmłodszych, możliwie nieskrępowanego startu w dorosłe życie. Narusza tym samym konstytucyjne prawo do edukacji, rozumiane jako możliwość równego zdobywania wiedzy, bez względu na pochodzenie oraz status społeczny.

Marek Gróbarczyk przypominał, że obowiązkiem osób, którym w drodze wyborów powierzono troskę nad Gminą, jest przede wszystkim dbałość o jej mieszkańców, o zapewnienie im godnego życia, a w tym zaoferowanie usług edukacyjnych na właściwym poziomie. Bez odejścia od szkodliwego zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Dąbkach, cel taki nie będzie możliwy do osiągnięcia.

Poseł zaapelował do Wójta oraz Radnych o zmianę stanowiska. O ponowne i konstruktywne rozważenie konieczności likwidacji Zespołu Szkół.

- „Apeluję, żebyście Państwo jeszcze raz, we własnym sumieniu i w poczuciu odpowiedzialności przed wszystkimi mieszkańcami Gminy, przemyśleli dotychczas podjęte działania i zweryfikowali już raz podjęte z taką szkodą dla najmłodszych Darłowian decyzje”.


Pobierz lub otwórz list: