Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

11 kwietnia 2013 • W regionie • Biuro PoselskieUroczyste otwarcie wystawy pt. „Lech Kaczyński w Koszalinie” pod patronatem Marka Gróbarczyka (materiał foto)

W związku z tym, że poseł Marek Gróbarczyk nie mógł osobiście uczestniczyć w otwarciu wystawy pt. „Lech Kaczyński w Koszalinie”, upamiętniającej wizytę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym mieście, skierował do uczestników wydarzenia list okolicznościowy, którego kopię zamieszczamy poniżej.Bruksela – Warszawa, dnia 10 kwietnia 2013 r.

Dostojni Goście,
Szanowni Organizatorzy wystawy pt. „Lech Kaczyński w Koszalinie”,
Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

proszę o przyjęcie wyrazów podziękowania za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w otwarciu wystawy upamiętniającej wizytę ś.p. Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej w Koszalinie. Niestety nie mogę uczestniczyć w tym istotnym wydarzeniu, gdyż powinność oddania hołdu i wyrazów pamięci ofiarom Tragedii Smoleńskiej, zatrzymała mnie tym razem na uroczystościach organizowanych w Warszawie.

Zapewniam jednak Państwa o mojej szczególnej życzliwości, której wyrazy kieruję do wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania oraz zwiedzających wystawę. Chciałbym wyrazić przekonanie, że niesie ona ze sobą niezwykłe przesłanie, zamknięte w ramy fotografii i pamiątek. Przypominają one nam o dorobku Lecha Kaczyńskiego oraz wszystkich osób, którzy w służbie Ojczyźnie, zginęli w drodze do Smoleńska, by uczcić pamięć ofiar mordu katyńskiego. W tym wszystkim jest jakaś symbolika, jakiś punkt wspólny. Przed siedemdziesięcioma trzema laty, w lasach Katynia, swoje życie za Ojczyznę oddał kwiat polskiego Narodu. Siedemdziesiąt lat później dołączyli do nich następni. Historia tak boleśnie zatoczyła koło. Gromadzimy się w dniu dzisiejszym, aby o tym pamiętać, tak teraz jak i zobowiązać się do pamięci w przyszłości.

W dniu dzisiejszym upływa trzeci rok, od kiedy nasza Ojczyzna pożegnała swojego Prezydenta – Lecha Kaczyńskiego wraz z jego małżonką – Pierwszą Damą Marią, wielu zasłużonych funkcjonariuszy publicznych, a także osób zaangażowanych w krzewienie narodowej pamięci i tożsamości. Jest to również czas, w którym bardzo osobiście wspominam moich przyjaciół i znajomych, którzy odeszli do wieczności. Ufam jednak, że pamięć o nich nigdy nie zaginie, zaś nam pozostał obowiązek wypełnienia ich testamentów, które pisali swoim pięknym oraz pełnym honoru i patriotyzmu życiem.

Otwierana w dniu dzisiejszym wystawa jest świadectwem takiej pamięci. Stanowi ważne wspomnienie wielkiej osobowości naszego nieżyjącego prezydenta, jego niekwestionowanych dokonań oraz dbałości o każdego Polaka. W dzisiejszych czasach, tak bardzo pozbawionych wartości, tak dalece zapominających o korzeniach polskości, o chrześcijańskim dziedzictwie Narodu oraz szacunku dla drugiego człowieka, tym bardziej warto przypominać o osobie Lecha Kaczyńskiego. Jest to szczególnie ważne dla tej ziemi, ziemi koszalińskiej, która była przedmiotem szczególnej troski naszego świętej pamięci prezydenta. Świadectwem tego była chociażby wizyta głowy państwa, której pamiątki dzisiaj będziemy oglądać.

Obecnie stoją przed nami dwa zadania. Nadal aktualna jest konieczność rzetelnego wyjaśnienia prawdziwych przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, czego nie chce po dzień dzisiejszy uczynić rząd. Naszym drugim zadaniem jest zachowanie w pamięci oraz przekazywanie następnym pokoleniom niekwestionowanego dorobku wielkiego męża stanu, jakim był prof. Lech Kaczyński.

Bardzo wszystkim organizatorom i uczestnikom otwarcia dzisiejszej wystawy dziękuję, za obecność, za świadectwo przestrzegania wartości, za przywiązanie do idei patriotyzmu oraz szacunek dla ofiar Tragedii Smoleńskiej.

Marek Gróbarczyk

Poseł do Parlamentu Europejskiego