Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

13 kwietnia 2013 • Publikacje • Biuro PoselskieList skierowany do uczestników 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które dziś odbywają się w Gorzowie

Marek Gróbarczyk
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Bruksela, dnia 13 kwietnia 2013 r.


Ekscelencjo Księże Biskupie,
Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie,
Szanowny Panie Wojewodo,
Pani Prezes Zarządu Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej,
Dostojni Goście, Panie i Panowie Uczestnicy dzisiejszej uroczystości,


proszę o przyjęcie wyrazów podziękowania za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w uroczystych obchodach 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Niestety nie mogę uczestniczyć w tym istotnym wydarzeniu, gdyż powinność realizacji ważnych obowiązków poselskich, zatrzymała mnie w siedzibie Parlamentu Europejskiego
w Brukseli.

Zapewniam jednak Państwa o mojej szczególnej życzliwości, której wyrazy kieruję do wszystkich osób biorących udział w dzisiejszych wydarzeniach, uczestników Mszy Świętej oraz Uroczystego Apelu. Chciałbym wyrazić przekonanie, że dzisiejsze uroczystości pozostają ważnym świadectwem tamtych tragicznych wydarzeń, tak głęboko przesiąkniętych krwią polskiej elity. Przypominają one nam o niekwestionowanym poświęceniu tych wszystkich, którzy w tamtym czasie pozostali na służbie Bogu i Ojczyźnie, pozostali aż do samego końca. Przed siedemdziesięcioma trzema laty swoje życie za Ojczyznę oddał kwiat polskiego Narodu, a wydarzenia Mordu Katyńskiego pozostaną na zawsze wielką narodową tragedią. Ofiara złożona w lasach Katynia, Charkowa i Miednoje jest symbolem ostatecznej wierności ideałom oraz uniwersalnym wartościom, których przestrzegały tamte osoby. Oddajemy im w dniu dzisiejszym głęboki hołd, albowiem w okresie wielkiej próby nie oszczędziły własnej ofiary, zaangażowania oraz ostatecznego poświęcenia.

Wspominane w dniu dzisiejszym ofiary Zbrodni Katyńskiej przeszły
w obronie Ojczyzny najdłuższą i najtrudniejszą bitwę. Bitwę o prawdę i pamięć, które przez dziesięciolecia próbowano bezpowrotnie zatrzeć. Odebrano im życie, chciano również odebrać godność, a rodzinom prawo do głoszenia prawdy o zbrodni oraz upamiętnienia swych bliskich. Dzisiaj na powrót możemy pamiętać, co pozostaje naszym obowiązkiem. Wspominajmy zatem i pamiętajmy o ofiarach katyńskich, ich tragicznej drodze, którą przeszli w duchu poświęcenia i patriotyzmu.

Nie można nie docenić roli odgrywanej przez wszystkich kombatantów oraz wspólnotę rodzin katyńskich. Młodsze pokolenia, w tym również moje, patrzy na Was, jako na osoby, które przez lata walki o Boga, Honor i Ojczyznę, pozostają depozytariuszami pamięci o niepokonanych najlepszych synach i córkach Rzeczypospolitej. Godną podkreślenia była i jest Wasza determinacja w krzewieniu pamięci o tych ostatecznych wydarzeniach, które tak głęboko, a jednocześnie tak tragicznie, ufundowały rozumienie naszej tożsamości w XX. wieku.

Chciałbym również podkreślić, że wszyscy korzystamy dzisiaj z owoców poświęcenia życia oddanego w tych tragicznych okolicznościach oraz wywodzącego się z tego ostatecznego zwycięstwa. Polska na nowo jest wolna i suwerenna, dlatego też chciałbym oddać cześć wszystkim bohaterom naszej Ojczyzny, których ciała spoczywają w lasach ziemi katyńskiej. Naszym obecnym zadaniem, realizowanym w duchu pamięci i wdzięczności dla ofiar Zbrodni Katyńskiej, jest determinacja, aby nigdy nie pozwolono zgasić znicza pamięci o poległych, pomordowanych w tamtych czasie. Nie możemy nigdy zapomnieć o złożonej przez nich cichej ofierze na rzecz odbudowy wielkiej Ojczyzny. Niech ich znamienity przykład kształtuje sumienia nas samych, naszych dzieci i wnuków, pozwala trwać, nadać treść naszej pracy i służbie oraz nie tracić nadziei.

Cześć ich pamięci!

Marek Gróbarczyk
Poseł do Parlamentu Europejskiego