Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

6 maja 2013 • Publikacje • Biuro PoselskieList otwarty do wojewody zachodniopomorskiego ws. stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały o likwidacji Zespołu Szkół w Dąbkach

Szczecin, dnia 6 maja 2013 r.

Nasz znak: MEP/VII/37/13

LIST OTWARTY do WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

– SPRZECIW WOBEC LIKWIDACJI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W DĄBKACH

Szanowny Pan

Marcin Zydorowicz

Wojewoda Zachodniopomorski

w dniu 5 kwietnia 2013 r. przyjęto uchwałę o likwidacji Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach. Wójt oraz Rada Gminy Darłowo, wbrew w pełni uzasadnionym interesom mieszkańców - ważnej grupy rodziców i dzieci, postanowili o likwidacji publicznej placówki edukacyjnej. Działania takie pozostają poważnym ciosem w lokalną społeczność, godząc w zagwarantowane wszystkim obywatelom prawo dostępu na równych zasadach do powszechnej edukacji. Na mocy uchwały publiczna szkoła w Dąbkach przestanie istnieć, a dzieci pozbawione zostaną dostępu do edukacji na zasadach niekomercyjnych. Takie działanie narusza konstytucyjne prawo do edukacji, rozumiane jako możliwość równego zdobywania wiedzy, bez względu na pochodzenie oraz status społeczny uczniów oraz ich rodzin. Jest to wartość tym bardziej istotna, że szerzące się na Pomorzu Zachodnim wysokie bezrobocie i zapaść ekonomiczna powodują, że nie każdego stać na odpowiedni dostęp do usług edukacyjnych. Nie można oszczędzać na dzieciach, ich edukacji, a likwidacja szkoły wprost do tego prowadzi.

Warto się takiej szkodliwej społecznie tendencji jednoznacznie przeciwstawić!

Warto powiedzieć wyraźne „nie” dla postulatu likwidacji szkoły w Dąbkach!

Likwidacja szkoły jest nie do zaakceptowania przede wszystkim ze społecznego punktu widzenia. Nie może być tak, że dzieci oraz ich rodzice będą płacić wysoką cenę za wątpliwą konieczność racjonalizacji wydatków przez Gminę. Przecież budżet samorządowy można równoważyć na wiele innych sposobów, a nie likwidując miejsce zdobywania wiedzy przez najmłodszych mieszkańców.

Władze Gminy powinny pamiętać, że likwidacja placówki oświatowej to przede wszystkim drastyczne uderzenie w solidne przygotowanie naszych dzieci do późniejszego funkcjonowania na coraz trudniejszym rynku pracy. Młodzi mieszkańcy Gminy Darłowo zasługują na nieskrępowany start w dorosłe życie i właściwe przygotowanie do dalszej edukacji, a w konsekwencji wejścia w życie zawodowe.

Obecnie uchwała w sprawie likwidacji Zespołu Szkół nr 3 w Dąbkach jest przedmiotem postępowania nadzorczego, poddanego zgodnie z art. 90-92 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. ze zm.), jurysdykcji Pana Wojewody. Oznacza to, że Pan Wojewoda ma prawo podjąć decyzję o stwierdzeniu niezgodności z prawem tej szkodliwej uchwały. Chciałbym zaapelować o taką decyzję, która będzie wychodziła naprzeciw prośbom wielu mieszkańców Gminy Darłowo. Proszę o wnikliwe zbadanie podjętej uchwały o likwidacji szkoły, szczególnie w kontekście spełniania przez nią wymogów prawa – art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Konieczne może się w tej mierze okazać dokładne i oparte o dokumenty źródłowe zbadanie prawidłowości doręczenia rodzicom zawiadomień o zamiarze likwidacji szkoły, a także wszechstronności przeprowadzenia procesu konsultacyjnego ze wszystkimi związkami zawodowymi.

Głęboko wierzę, że Pan Wojewoda, w ramach toczącego się postępowania nadzorczego, nie tylko weźmie pod uwagę rezultaty analizy prawnej, ale również – przede wszystkim – uwzględni interes społeczny oraz powszechne prawo do dobrej edukacji.

Apeluję, aby Pan Wojewoda sprzeciwił się likwidacji Zespołu Szkół w Dąbkach.

Marek Gróbarczyk

Poseł do Parlamentu Europejskiego