Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

10 września 2013 • Parlament Europejski • ecrgroup.euGróbarczyk: Komisja musi wprowadzić nowe rozwiązania ws. stosowania środków technicznych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund

Dziś, Parlament Europejski pozytywnie przyjął sprawozdanie Marka Gróbarczyka, w którym wymusza na Komisji konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań w sprawie stosowania środków technicznych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund, ale dopiero po przyjęciu ostatecznego kształtu Wspólnej Polityki Rybołówstwa, o czym Parlament zadecyduje ostatecznie na głosowaniu plenarnym w październiku.

Przyjęcie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa (tzw. rozporządzenie bazowe) będzie miało bezpośredni wpływ na zastosowanie środków technicznych w wodach Morza Bałtyckiego oraz cieśnin Bełt i Sund i zaowocuje koniecznością wprowadzenia znaczących zmian do omawianego raportu w zakresie stosowania narzędzi połowowych. Ma to szczególne znaczenie w zakresie wyeliminowania odrzutów, czyli złowionych ryb, które w wyniku obecnych regulacji muszą zostać wyrzucone za burtę.” - powiedział Poseł PiS do PE Marek Gróbarczyk.

Sprawozdawca jest jednak zdania, iż Komisja Europejska powinna przedstawić nowy gruntownie zmodyfikowany projekt rozporządzenia w sprawie stosowania środków technicznych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund niezwłocznie po opublikowaniu tekstu rozporządzenia bazowego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby tego dopilnować, sprawozdawca wprowadza zapis o konieczności przedstawienia przez Komisję Europejską propozycji nowego rozporządzenia w tej sprawie najpóźniej rok po publikacji rozporządzenia bazowego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sprawozdawca dostrzega liczne kontrowersje związane z obecnie stosowanymi środkami technicznymi na Bałtyku, np. stosowanie na niespotykaną skalę połowów przemysłowych – niekonsumpcyjnych przeznaczonych wyłącznie na produkcję mączki rybnej będących skutkiem zapaści gatunkowej na Morzu Bałtyckim.