Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

8 października 2013 • Parlament Europejski • ecrgroup.euMarek Gróbarczyk: Brak równowagi w realizacji polityki unijnej

W poniedziałek Strasburgu odbyła się debata na temat napięć i konfliktów na szczeblu regionalnym, które doprowadziły do większej rywalizacji o zmniejszające się zasoby morskie i stada ryb w Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym. Dziś posłowie do PE przyjęli sprawozdanie w tym zakresie.

Sprawozdanie dąży do osiągnięcia porozumienia na szczeblu lokalnym, regionalnym, unijnym i międzynarodowym w celu uregulowania kwestii dostępu do zasobów, ochrony stad i poprawy zarządzania obszarami morskimi w ramach obowiązujących unijnych i międzynarodowych konwencji. – komentuje dzisiejsze głosowanie Poseł PiS do PE Marek Gróbarczyk – Obejmuje to kwestię nielegalnych, nieraportowanych, nieuregulowanych połowów (połowy NNN) w obu obszarach. Potwierdza to po raz kolejny brak równowagi w realizacji polityki unijnej, która to koncentrując się na polskich rybakach w ostatnich latach skontrolowała nas blisko 11tyś. razy, a całkowicie pozostawiając bez nadzoru Morze Śródziemne i Czarne. Przed nami ogromne zadanie przywrócenia prawidłowych relacji pomiędzy Polską, a Komisją Europejską.”

Sprawozdanie, wzywa również do zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi i z zadowoleniem odnosi się do roli, jaką odgrywa Komisja w promowaniu poprawy stosunków z państwami nienależącymi do UE w zakresie zarządzania wspólnymi stadami ryb. W komisji wyrażono zaniepokojenie kwestią nadmiernej eksploatacji zasobów oraz zwiększonego zapotrzebowania na zasoby w obszarze Morza Śródziemnego i Morza Czarnego wskutek wzrostu liczby ludności.