Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

3 czerwca 2014 • W regionie • pis.org.plZobacz, który kandydat z listy PiS z Twojego okręgu dostał się do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła oficjalne wyniki wyborów do PE: PO - 32,13 proc., PiS - 31,78 proc., SLD-UP - 9,44 proc., Nowa Prawica - 7,15 proc., PSL - 6,80 proc.


Prezentujemy listę nowych europosłów PiS z podziałem na okręgi wyborcze.

OKRĘG NR 1 (woj. pomorskie)

1) Anna Fotyga - 56 677 głosów

Ekonomista. Działacz opozycji demokratycznej w latach 80-tych, samorządowiec.

Była deputowaną do Parlamentu Europejskiego, ministrem spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, szefową Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz członkiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Poseł na Sejm RP VII kadencji. Doradca prezesa Prawa i Sprawiedliwości ds. międzynarodowych.

OKRĘG NR 2 (woj. kujawsko-pomorskie)

1) Kosma Złotowski - 41 188 głosów

Poseł dwóch kadencji, senator, prezydent Bydgoszczy, prezes PiS w okręgu bydgoskim od 2010 r.. Tłumacz literatury (Friedrich Dürrenmatt, Zaćmienie księżyca), dziennikarz.

OKRĘG NR 3 (woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie)


1) Karol Karski - 67 997 głosów

Prawnik, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych. Samorządowiec, poseł na Sejm RP V i VI kadencji. Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, profesor na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, a także wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.

Autor stu publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i prawa UE. Zastępca Redaktora Naczelnego w „The Polish Review of International and European Law”. Wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Członek Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.

OKRĘG NR 4 (Warszawa i 8 okolicznych powiatów)

1) Zdzisław Krasnodębski - 96 292 głosy

Socjolog, filozof, doktor habilitowany nauk humanistycznych, publicysta. Wykładowca na renomowanych polskich, niemieckich i amerykańskich uczelniach wyższych. Przewodniczący kapituły nagrody im. Lecha Kaczyńskiego.

2) Marek Jurek - 66 505 głosów

Były przewodniczący Krajowej Rady RTV, marszałek Sejmu, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych; współredagował podziemną „Politykę Polską”, współzakładał (i zaproponował nazwę) wychodzącego już piętnaście lat magazynu „Christianitas”; kieruje Instytutem Ordo Caritatis. Za pracę dla niepodległości Polski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta; jest laureatem nagród, m.in. „Gazety Polskiej” (za obronę wolnych mediów), międzynarodowej Giuseppe Sciacca (za pracę dla cywilizacji chrześcijańskiej), Polski Kupiec (za wsparcie polskiego handlu).

OKRĘG NR 5 (woj. mazowieckie)


1) Zbigniew Kuźmiuk - 69 035 głosów

Doktor nauk ekonomicznych SGH w Warszawie; Wykładowca Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicznego w Radomiu; wojewoda radomski (1994-1996); minister, prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (1997); marszałek woj. mazowieckiego (1998-2001); poseł do PE (2004-2009) i poseł na Sejm RP (2001-2004 i 2011). Członek Prawa i Sprawiedliwości od 2008; od 2011 roku członek Komitetu Politycznego PiS. Radny województwa mazowieckiego (1998-2001), radny województwa mazowieckiego (2010-2011).

OKRĘG NR 6 (woj. łódzkie)

1) Janusz Wojciechowski - 134 975 głosów

Prawnik, były sędzia wszystkich instancji, włącznie z Sądem Najwyższym, adwokat, autor komentarzy prawniczych.
Były poseł na Sejm, wicemarszałek Sejmu, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Publicysta, autor popularnego bloga internetowego, felietonista, uczestnik telewizyjnych programów interwencyjnych.
Znajomość języków: angielski – biegły, rosyjski – biegły, niemiecki – podstawowy.

OKRĘG NR 7 (woj. wielkopolskie)

1) Ryszard Czarnecki - 84 228 głosów

Lat 51. Minister do Spraw Europejskich, poseł do PE od 2004 roku, Przewodniczący Rady Cooperation Fund (1998-2002) odpowiedzialnej za dystrybucję środków unijnych w Polsce, szef Instytutu Studiów i Prawa Europejskiego, szef redakcji katolickich telewizji Polsat (1993-1997).

Prezes ZChN 1994-1996, członek PiS od 2008, członek władz PiS od 2009.

Działacz sportowy.

Znajomość języków: angielski – biegły, francuski, rosyjski.

OKRĘG WYBORCZY nr 8 (woj. lubelskie)

1) Mirosław Piotrowski - 73 465 głosów

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego (VI i VII kadencji), bezpartyjny, członek grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W PE zasiada w Komisji Spraw Zagranicznych i Delegacji do spraw stosunków z Japonią oraz w Komisji Rozwoju Regionalnego i Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia AKP-UE.

Inicjator i prezes stowarzyszenia „Razem dla Lubelszczyzny” oraz „Europejskiego Instytutu Studiów i Analiz”.

OKRĘG WYBORCZY nr 9 (woj. podkarpackie)

1) Tomasz Poręba - 113 704 głosy

Kierownik Działu ds. Informacji i Wizerunku w Biurze Organizacyjnym PiS; doradca w Komisjach Rozwoju Regionalnego i Spraw Zagranicznych w Sekretariacie grupy politycznej UEN w Parlamencie Europejskim; rzecznik prasowy PiS w Parlamencie Europejskim; poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

2) Stanisław Ożóg - 36 376 głosów

Inżynier, samorządowiec, poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji.
W 1998 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w Rzeszowie i był nim do momentu wyboru na Starostę Rzeszowskiego.

W przeszłości pełnił funkcję Burmistrza Sokołowa Młp., następnie Starosty Rzeszowskiego i jednocześnie wiceprezesa Związku Powiatów Polskich. Członek Komitetu Politycznego PiS, Prezes Zarządu Okręgu PiS oraz Wiceprzewodniczący Podkarpackiej Rady Regionalnej PiS.

Z jego inicjatywy powstało Hospicjum w Górnie, zaczęto również obchodzić Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi. Od 10 lat jest członkiem Akcji Katolickiej.
Znajomość języków: angielski, rosyjski.

OKRĘG WYBORCZY NR 10 (woj. małopolskie i świętokrzyskie)

1) Ryszard Legutko - 81 201 głosów

Filolog, filozof, profesor nauk humanistycznych, publicysta, autor licznych prac z zakresu filozofii politycznej i starożytnej.

Deputowany do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący delegacji Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczący frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Senator i wicemarszałek Senatu RP VI kadencji, minister edukacji narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

2) Andrzej Duda - 97 996 głosów

Doktor prawa, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł na Sejm VII kadencji, były wiceminister sprawiedliwości i podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zasiadał w Trybunale Stanu w latach 2007-2013.

3) Beata Gosiewska - 50 332 głosy

Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w firmie „Tomaszewski” sp. z o.o. na stanowisku zastępcy kierownika. W roku 2001 podjęła pracę w Agencji Rynku Rolnego a następnie w centrali Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Od 2001 wraz z mężem, śp. Przemysławem Gosiewskim, uczestniczyła w budowie struktur PiS w woj. świętokrzyskim. Była radną dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Od 2011 roku jest senatorem RP z województwa świętokrzyskiego (okręg nr 82).

Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rodzin „Katyń 2010”, które walczy o wyjaśnienie przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej a także godne czczenie pamięci o jej ofiarach.

OKRĘG WYBORCZY NR 11 (woj. śląskie)

1) Bolesław Piecha - 118 964 głosy

Lekarz medycyny. Kierował Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rybniku. Autor wielu publikacji naukowych w specjalistycznej prasie krajowej i zagranicznej oraz programu restrukturyzacji Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w rodzinnym mieście.

Samorządowiec, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, senator RP VIII kadencji.

Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Członek międzynarodowego stowarzyszenia na rzecz ochrony życia „Pro Life”.

Znajomość języków: angielski, rosyjski.

2) Jadwiga Wiśniewska - 44 763 głosy

Pedagog, samorządowiec, polityk, poseł na Sejm V, VI, VII kadencji, członek Sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej.

Buduje patriotyzm i postawy obywatelskie wśród młodych Polaków, organizując Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”, wspiera akcje charytatywne i społeczno-kulturalne.

Znajomość języków: angielski, rosyjski.

OKRĘG WYBORCZY NR 12 (woj. dolnośląskie i opolskie)

1) Dawid Jackiewicz - 79 942 głosy

W latach 1995-2001 był członkiem Ruchu Odbudowy Polski i zasiadał we władzach krajowych tej partii. Od 2001 r. należy do Prawa i Sprawiedliwości, które współtworzył na Dolnym Śląsku. Jest prezesem Wrocławskiego Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości oraz członkiem Komitetu Politycznego PiS – ścisłego kierownictwa partii.

2) Kazimierz Michał Ujazdowski - 48 945 głosów

Prawnik, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w latach 80-tych. Autor wielu publikacji poświęconych zagadnieniom konstytucyjnym. Poseł na Sejm RP I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Dwukrotnie pełnił funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego, był także wicemarszałkiem Sejmu.

OKRĘG WYBORCZY nr 13 (woj. lubuskie i zachodniopomorskie)

1) Marek Gróbarczyk - 54 864 głosy

Inżynier, menedżer i ekspert w dziedzinie telekomunikacji i bezpieczeństwa energetycznego. Działacz opozycji demokratycznej w latach 80-tych. Deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Był ministrem gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego oraz ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezpieczeństwa energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP.