Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

29 września 2014 • Parlament Europejski • ecrg.plPosłowie do PE Marek Gróbarczyk i Bolesław Piecha pytają kandydata na komisarza ds. środowiska o gaz łupkowy

Dziś w Parlamencie Europejskim odbyło się przesłuchanie Karmenu Velli z Malty, który w nowej KE ma odpowiadać za środowisko, politykę morską i rybołówstwo.

Kandydatowi na komisarza pytania zadawali Bolesław Piecha i Marek Gróbarczyk, reprezentujący odpowiednio Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisję Rybołówstwa.


Bolesław Piecha zwrócił się do komisarza Velli z pytaniem w sprawie ograniczenia tworzenia regulacji dotyczących wydobywania gazu łupkowego. „Czy będzie Pan w stanie oprzeć się politycznemu i ideologicznemu naciskowi na tworzenie regulacji na poziomie UE, jeżeli nie będzie rzeczywistej potrzeby takiej regulacji?” - pytał Bolesław Piecha. W swojej odpowiedzi Karmenu Vella podkreślił przede wszystkim, że decyzje podejmowane w sprawach energetycznych leżą w gestii państw członkowskich a rozwiązania powinny być wprowadzane zgodnie z istniejącymi już regulacjami.

Europoseł PiS zwracał także uwagę na możliwość poprawy jakości i efektywności prawodawstwa Unii Europejskiej przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska. Bolesław Piecha pytał o to, jakie działania nowy komisarz zamierza podejmować w celu zapewnienia rygorystycznego podejścia do kontynuowania programu REFIT w kwestiach środowiskowych i poprawy jakości oraz spójności dorobku legislacyjnego UE. „Czy będzie Pan brał pod uwagę kluczowe zasady pomocniczości i proporcjonalności i starał unikać zbędnych obciążeń dla biznesu, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw?” - pytał europoseł PiS.

Z kolei Marek Gróbarczyk pytał komisarza o kwestie połowów przemysłowych w Morzu Bałtyckim.

Europoseł PiS zaapelował do przyszłego komisarza o podjęcie interwencji wobec niszczących środowisko naturalne, oraz rodzime, polskie rybołówstwo niekonsumpcyjnych połowów przemysłowych poławiających na potrzeby produkcji mączki rybnej i oleju rybnego. Zaakcentował również kwestie zmarnotrawionych milionów euro wydanych na ochronę dorsza bałtyckiego, która nie przyniosła żadnego rezultatu.

„Morze Bałtyckie jest inne od pozostałych akwenów wodnych w UE i powinno być traktowane w odrębny sposób” - podkreślił Marek Gróbarczyk, pytając jednocześnie, w jaki sposób Karmenu Vella zamierza zająć się kwestią połowów przemysłowych na Morzu Bałtyckim.