Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

10 grudnia 2014 • Publikacje • Biuro PoselskieDyrektywa siarkowa i poważne zagrożenie dla polskich armatorów

W październiku tego roku złożyłem do Komisji Europejskiej zapytanie poselskie w sprawie możliwości udzielenia pomocy publicznej narodowym armatorom.

Pytanie zostało złożone w związku z wejściem w życie tzw. dyrektywy siarkowej, która ustanawia bardzo wyśrubowane i nieracjonalne limity zawartości siarki w paliwie żeglugowym. Przepisy te będą wprost uderzać w polskich armatorów, osłabiając ich konkurencyjność oraz bezpośrednio przełożą się na zwiększenie kosztów frachtu - według danych Szwedzkiego Urzędu Morskiego nawet o 40-60%.

Pytanie jest opublikowane pod następującym linkiem:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do…

Na początku grudnia tego roku Komisja Europejska udzieliła odpowiedzi na pytanie poselskie. Komisja potwierdziła, że rządy państw członkowskich mogą pomagać armatorom i chronić rodzime przedsiębiorstwa żeglugowe przed osłabieniem pozycji rynkowej lub nawet upadkiem, co może być skutkiem wdrożenia dyrektywy siarkowej. O planach udzielenia takiej pomocy publicznej Komisję Europejską powiadomiły już m.in. Francja oraz Finlandia. Zaraz zapewne zrobią to inne państwa, przede wszystkim kraje basenu Morza Bałtyckiego. Niestety do dnia dzisiejszego, co stwierdzam z przykrością, rząd Ewy Kopacz nie zrobił niczego, aby uchronić naszych armatorów przed zgubnymi skutkami omawianej dyrektywy, a klientów przed wyższymi kosztami frachtu.

Odpowiedź Komisji jest opublikowana pod następującym linkiem:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do…