Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

14 lutego 2015 • PublikacjeOświadczenie delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim

My, niżej podpisani posłowie do Parlamentu Europejskiego, w nawiązaniu do wczorajszej debaty przeprowadzonej w Strasburgu, a dotyczącej praw pracowniczych, w tym prawa do strajku, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w stosunku do strajkujących pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju.

Wydarzenia, które miały i mają miejsce w ostatnich dniach i tygodniach, w tym użycie broni oraz gazu łzawiącego w celu stłumienia legalnej demonstracji górników protestujących w obronie swoich podstawowych praw, takich jak ochrona miejsca pracy czy otrzymanie godziwego wynagrodzenia, świadczą o oburzającym lekceważeniu przez rząd wielkiej i ważnej grupy zawodowej oraz o zaniechaniu strategicznych działań dla rozwiązania głębokiego, nabrzmiałego przez lata kryzysu w sektorze górnictwa. Pragniemy przypomnieć, że prawo do strajku oraz godziwej pracy było jednym z podstawowych postulatów „Solidarności” – ruchu, dla którego programu deklarowało kiedyś poparcie wielu dzisiejszych członków rządu PO – PSL.

Pragniemy także przypomnieć, że powyższe prawa zagwarantowane zostały w szeregu konwencji i paktów o charakterze międzynarodowym, m.in w Konwencji Nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r., w Europejskiej Karcie Społecznej, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, oraz Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1996 r.

Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywamy polskie władze do niezwłocznego podjęcia bezpośredniego dialogu z górnikami oraz respektowania ich praw pracowniczych. Jesteśmy wstrząśnięci faktem, że mimo tak wielu bolesnych doświadczeń z niedawnej historii Polski, rząd zamiast rozmowy wybrał politykę konfrontacji i użycia siły wobec pracowników.

Marek Gróbarczyk

Poseł do Parlamentu Europejskiego