Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

9 czerwca 2015 • Parlament EuropejskiMarek Gróbarczyk o „Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego”, Strasburg, 9.06.2015 (materiał video)

9 czerwca 2015 r. na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu miała miejsce debata w sprawie budowy "Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego". Inicjatywa dotyczy stworzenia niezależności energetycznej państw UE, czego elementem ma być wykorzystywanie własnych zasobów energetycznych (np. węgiel) oraz dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych (np. infrastruktura gazoportów, interkonektory).

W trakcie debaty Marek Gróbarczyk upomniał się interesy polskiej gospodarki opartej na węglu, wzywając do budowy Unii Energetycznej przy wykorzystaniu technologii węglowych oraz opartych na gazie łupkowym. Będzie to istotnym instrumentem zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz Unii Europejskiej. Poseł Gróbarczyk wskazał również na potrzebę obniżenia cen energii dla konsumentów, która to w Unii Europejskiej jest jedną z najwyższych w świecie.