Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

25 listopada 2009 • Parlament EuropejskiPytanie do Komisji Europejskiej dot. zasobów poławianych w Bałtyku i wykorzystywanych do produkcji mączki rybnej

Zielona Księga, będąca projektem reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE, będzie miała niezwykle istotny wpływ na przyszłość europejskiego rybołówstwa. Ważnym elementem WPR powinno być Morze Bałtyckie, szczególnie w kontekście zachowania populacji gatunków ryb oraz ochrony rybołówstwa przybrzeżnego.

Programy odtworzeniowe populacji bałtyckich gatunków ryb, realizowane przez Komisję Europejską, są całkowicie sprzeczne z ideą niekonsumpcyjnych połowów przemysłowych, które degradują populacje poszczególnych gatunków ryb Bałtyku. Jest rzeczą niedopuszczalną, aby WPR promowała niekonsumpcyjne połowy przemysłowe, będące podstawą produkcji mączki rybnej jako paszy dla bydła i trzody chlewnej. Takie połowy degradują zasoby Bałtyku oraz niszczą nieszkodliwe dla środowiska połowy przybrzeżne, stanowiące podstawę utrzymania tysięcy rodzin zakorzenionych od wielu setek lat w branży rybackiej.

W kontekście ostatnich decyzji Komisji Europejskiej, w znacznym stopniu zmniejszających kwoty połowowe śledzia na zachodnim Bałtyku, koniecznym staje się zahamowanie niekonsumpcyjnych połowów przemysłowych. Dlatego też, zwracam się do Komisji Europejskiej z następującymi pytaniami:

Jaka ilość zasobów poławianych w Bałtyku wykorzystywana jest do produkcji mączki rybnej?

Jaka ilość mączki rybnej produkowana jest przez poszczególne kraje basenu Morza Bałtyckiego, należące do UE?